• New York, New York
    City Skyline & Statue of Liberty
  • Downtown New York City
  • University Computer Classroom
  • Santa Monica Pier
    santa Monica, California
  • Skyline
    Los Angeles, California

M&D Regional Center xin chúc mừng các nhà đầu tư đã được chấp thuận đơn I- 829 thông qua 2 dự án: The Source và One West Green.

M&D Regional Center quản lý các dự án đầu tư phát triển nằm ở miền Nam California – cụ thể hơn là ở Orange County , Quận Los Angeles và San Bernardino County.

Xem Dự Án Của Chúng Tôi