1. Các nhà đầu tư phải xác định khả năng ứng cử của mình với tư cách là một nhà đầu tư uy tín. Một nhà đầu tư được coi là uy tín nếu họ có giá trị thực tối thiểu là 1 triệu đô la Mỹ hoặc có thu nhập tối thiểu là 200.000 đô la Mỹ một năm trong vòng 2 năm gần nhất và có thể kiếm thu nhập tương tự cho năm hiện tại (300.000 đô la Mỹ nếu đã lập gia đình).
  2. Một nhà đầu tư uy tín sẽ tiếp nhận các tài liệu chào mời toàn diện được mô tả trong dự án phát triển EB-5 chi tiết.
  3. Nếu nhà đầu tư quyết định tiếp tục đầu tư, khoản đầu tư và phí hành chính sẽ phải được gửi vào tài khoản ký quỹ.
  4. Nhà đầu tư và luật sư nhập cư sẽ làm việc với nhau để soạn thảo đơn yêu cầu I-526.
  5. Đơn I-526 được nộp lên cho USCIS.
  6. USCIS sẽ đưa ra quyết định, nếu phê duyệt; các khoản tiền sẽ được giải tỏa khỏi tài khoản kỹ quỹ và được đầu tư vào dự án phát triển EB-5. Nếu từ chối, các khoản tiền trong tài khoản ký quỹ sẽ được gửi trả về cho nhà đầu tư.
  7. Nhà đầu tư có đơn I-526 được phê duyệt sẽ bắt đầu nộp đơn xin Visa với cuộc phỏng vấn lãnh sự và theo phê duyệt, họ sẽ được cấp tình trạng cư trú thường trú có điều kiện.

Viet_EB5_Process

Tùy theo trường hợp của mỗi khoản đầu tư, các yếu tố rủi ro và hoàn trả sẽ được đánh giá cẩn thận. Các nhà đầu tư EB-5 phải tiếp cận EB-5 với cùng một phương pháp tiếp cận. Chúng ta đã từng thấy các nhà đầu tư thuộc mọi lĩnh vực: chuyên gia, doanh nhân, cha mẹ muốn tạo điều kiện cho con cái học tập, và cả người già về hưu.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của EB-5 và Đặc khu khuyến khích đầu tư là khả năng cho phép đầu tư thụ động. Nhà đầu tư thụ động sẽ không chủ động quản lý kinh doanh, do đó, nhà đầu tư được tự do sống ở bất kỳ nơi đâu trong phạm vi lãnh thổ nước Hoa Kỳ và theo đuổi bất kỳ lĩnh vực vào có lợi ích tương tự về Tình trạng Cư trú thường trú.

Có hai khái niệm mà các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng phải đáp ứng:

  • Nhà đầu tư có giá trị ròng cá nhân hoặc giá trị ròng chung với vợ/chồng trên 1.000.000 đô la Mỹ tại thời điểm mua.
  • Nhà đầu tư có thu nhập trên 200.000 đô la Mỹ mỗi năm tính trong 2 năm gần đây hoặc có thu nhập chung với vợ/chồng trên 300.000 đô la Mỹ cho hai năm gần đây nhất và có lý do chính đáng đạt được mức thu nhập tương tự cho năm hiện tại.

Bất cứ ai hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, không kể đến tình trạng nhập cư của họ, phải được xác nhận là nhà đầu tư uy tín có khả năng tham gia Chương trình EB-5.

Regional Center M&D tổ chức doanh nghiệp mới thành lập, trong đó các nhà đầu tư EB-5 sẽ trở thành chủ sở hữu và được cấp quyền công ty hợp danh theo Đạo luật Tổ chức Công ty Hợp danh. Regional Center M&D sẽ thực hiện các quyết định quản lý từng ngày.