Liên kết

Trang chủ USCIS
Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ

Mô tả nhà đầu tư EB-5 từ USICS
USCIS: Nhà đầu tư nhập cư EB-5

Mô tả về Đặc khu Khuyến khích Đầu tư từ USCIS
USCIS: Đặc khu khuyến khích đầu tư cho Nhà đầu tư Nhập cư

Hướng dẫn của USCIS về việc nhập cư tại Hoa Kỳ
Chào mừng đến với Hoa Kỳ: Hướng dẫn cho người mới nhập cư

Kiểm tra tình trạng của đơn yêu cầu của bạn trực tiếp qua USICS
Trang tìm kiếm tình trạng đơn yêu cầu

Mô tả Đơn yêu cầu I-526 của USCIS
I-526, Đơn nhập cư của Doanh nghiệp nước  ngoài

Mô tả Đơn yêu cầu I-829của USCIS
I-829, Đơn yêu cầu loại bỏ điều kiện của Doanh nghiệp nước ngoài

Regional Overview
Quận Los Angeles
Quận Orange
Quận San Bernardino

Điểm du lịch hấp dẫn
Plaza Mexico
Trang trại Knott’s Berry
Khu nghỉ dưỡng Disneyland
Old Pasadena: Trung tâm thực sự

Công ty Regional Center M&D công bố thông báo hàng tháng kèm theo các thông tin cập nhật từ dự án The Source and One West Green. Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để cập nhật các phát triển mới nhất của chúng tôi.