Title

Tùy theo trường hợp của mỗi khoản đầu tư, các yếu tố rủi ro và hoàn trả sẽ được đánh giá cẩn thận. Các nhà đầu tư EB-5 phải tiếp cận EB-5 với cùng một phương pháp tiếp cận. Chúng ta đã từng thấy các nhà đầu tư thuộc mọi lĩnh vực: chuyên gia, doanh nhân, cha mẹ muốn tạo điều kiện cho con cái học tập, và cả người già về hưu.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của EB-5 và Đặc khu khuyến khích đầu tư là khả năng cho phép đầu tư thụ động. Nhà đầu tư thụ động sẽ không chủ động quản lý kinh doanh, do đó, nhà đầu tư được tự do sống ở bất kỳ nơi đâu trong phạm vi lãnh thổ nước Hoa Kỳ và theo đuổi bất kỳ lĩnh vực vào có lợi ích tương tự về Tình trạng Cư trú thường trú.

Nhà đầu tư uy tín là gì? Và tôi có cần trở thành nhà đầu tư uy tín để xin thực hiệnchương trình EB-5?

Có hai khái niệm mà các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng phải đáp ứng:

  • Nhà đầu tư có giá trị ròng cá nhân hoặc giá trị ròng chung với vợ/chồng trên 1.000.000 đô la Mỹ tại thời điểm mua.
  • Nhà đầu tư có thu nhập trên 200.000 đô la Mỹ mỗi năm tính trong 2 năm gần đây hoặc có thu nhập chung với vợ/chồng trên 300.000 đô la Mỹ cho hai năm gần đây nhất và có lý do chính đáng đạt được mức thu nhập tương tự cho năm hiện tại.

Bất cứ ai hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, không kể đến tình trạng nhập cư của họ, phải được xác nhận là nhà đầu tư uy tín có khả năng tham gia Chương trình EB-5.

Cơ cấu tổ chức EB-5 của bạn như thế nào?

Regional Center M&D tổ chức doanh nghiệp mới thành lập, trong đó các nhà đầu tư EB-5 sẽ trở thành chủ sở hữu và được cấp quyền công ty hợp danh theo Đạo luật Tổ chức Công ty Hợp danh. Regional Center M&D sẽ thực hiện các quyết định quản lý từng ngày.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Câu trả lời tốt nhất là tìm hiểu thông qua phần giới thiệu tổng quan của các tổ chức:

Tập đoàn, được thành lập bằng cách nộp điều lệ cho chính phủ bang, thuộc quyền sở hữu của cổ đông. Tập đoàn bị đánh thuế theo thu nhập của tập đoàn. Cổ đông bị đánh thuế theo cổ tức do tập đoàn chi trả. Cổ đông không trả thuế thu nhập của tập đoàn. Cổ đông chỉ nhận rủi ro chi phí của khoản đầu tư của họ trong tập đoàn; họ không chịu trách nhiệm cho các công việc chung của tập đoàn.

Công ty hợp danh bao gồm ít nhất 2 người hoặc tổ chức cùng nhau thành lập doanh nghiệp mà không có điều lệ bang cụ thể. Công ty hợp danh không trả thuế và chuyển toàn bộ thu nhập và tổn thất cho các đối tác. Các đối tác trả thuế theo thu nhập đối tác. Không giống như cổ đông, mỗi đối tác sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của công ty hợp danh. Nếu công ty hợp danh bị kiện và bị xét xử phải chịu trách nhiệm, mỗi đối tác sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tổn thất. Cổ đông của tập đoàn không chịu trách nhiệm trực tiếp như vậy.

Công ty hợp danh hữu hạn kết hợp công ty trách nhiệm hữu hạn với thuế đối tác. Công ty hợp danh hữu hạn được thành lập bằng cách nộp điều lệ cho chính phủ bang, bao gồm một đối tác chung và một hoặc nhiều đối tác hữu hạn. Điều lệ quy định rõ quyền và quyền hạn của đối tác chung và đối tác hữu hạn, phần trăng sở hữu và phần chia lợi nhuận. Đối tác chung quản lý kinh doanh. Trong tập đoàn, đối tác hữu hạn là các nhà đầu tư thụ động chỉ có trách nhiệm với giá trị đầu tư của họ. Trong công ty hợp danh chung, thu nhập của công ty hợp danh hữu hạn bị đánh thuế theo cấp độ đối tác chứ không phải theo cấp độ tổ chức.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty chuyển thu nhập và tổn thất cho các cổ đông và các cổ đông sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn giống như một đối tác hữu hạn hoặc cổ đông của công ty. Có thể nói công ty trách nhiệm hữu hạn là một phiên bản công ty của công ty hợp danh hữu hạn.

 

Công ty Regional Center M&D được thành lập theo cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó các nhà đầu tư nhập cư sẽ đầu tư một khoản EB-5 đủ điều kiện cho cổ phần của tổ chức này.

Khoảng đầu tư của tôi có được đảm bảo không?

Không, USCIS yêu cầu khoản đầu tư phải chịu rủi ro để đạt đủ yêu cầu đầu tư hợp pháp cho chương trình EB-5. Nếu được cấp bảo đảm hoàn vốn, nó sẽ phủ nhận yêu cầu hướng dẫn EB-5 và đơn yêu cầu của nhà đầu tư sẽ bị hủy. Do đó, thỏa thuận mua lại sẽ bị cấm tuyệt đối và toàn bộ vốn sẽ chịu rủi ro.

Rủi ro EB-5 của tôi là gì?

Với bất kỳ trường hợp đầu tư nào, chương trình EB-5 liên quan đến một số rủi ro và các rủi ro cụ thể trong dự án. Tất cả các yếu tố rủi ro đều được nêu chi tiết trong tài liệu mời đầu tư và một số yếu tố chung được liệt kê dưới đây.

Rủi ro bị từ chối trong chương trình EB-5

Khoản đầu tư phải được đặt vào rủi ro để đạt đủ điều kiện cho chương trình EB-5. Là một phần trong đơn I-526, nhà đầu tư nhập cư phải chứng minh được rằng họ đặ khoản vốn yêu cầu của mình vào rủi ro để kiến tạo khoản hoàn vốn đặt trong rủi ro.

Là một phần trong đơn I-526, nhà đầu tư nhập cư phải nộp cho USCIS các bằng chứng tài liệu rõ ràng về nguồn vốn đầu tư và vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư nhập cư được nêu tên. Thông thường, yêu cầu của nguồn quỹ này có thể được đáp ứng bằng cách nộp các tài liệu cho thấy nhà đầu tư nhập cư có mức thu nhập từ nguồn hợp pháp tạo ra đủ quỹ để đầu tư. Thường thì, USCIS sẽ yêu cầu nộp bản sao của hoàn thuế thu thập để đáp ứng yêu cầu nguồn quỹ. Với các nhà đầu tư nhập cư không có các giấy tờ trên. nhà đầu tư nhập cư có thể được cấp một giấy tờ khác để minh chứng rằng khoản quỹ đầu tư được trích từ nguồn hợp pháp. Mọi vấn đề liên quan đến đơn yêu cầu của nhà đầu tư nhập cư có thể được thảo luận với cố vấn nhập cư.

Rủi ro thông thường trong Đầu tư Bất động sản

Bất kỳ dự án phát triển bất động sản thương mại nào đều chịu nhiều rủi ro vốn có và các nhà đầu tư phải đánh giá những rủi ro này một cách cẩn thận. Yếu tố rủi ro có thể thay đổi đáng kể và một số yếu tố rủi ro không thể kiểm soát cho bất cứ ai tham gia vào sự phát triển. Các rủi ro có thể bao gồm việc sử dụng đa dạng bất động sản lân cận, thay đổi quy định địa phương, bang và liên bang, những thay đổi trong điều kiện kinh tế và dân số địa phương, cho đến việc thực hiện công tác quản lý và các chủ đầu tư xây dựng, hoặc thiên tai.

Chiến lược rút lui được sử dụng để cung cấp điều kiện thanh khoản cho nhà đầu tư là gì?

Đối với dự án phát triển bất động sản với cường độ này, các nhà đầu tư có thể thấy một phần lợi nhuận trên đầu tư của họ trong 3-5 năm. Các chiến lược thực tế sẽ được lựa chọn căn cứ vào nhiều yếu tố và sẽ tạo ra khoản hoàn vốn điều chỉnh rủi ro cao nhất cho nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư được giữ ở đâu trước khi tôi lấy được thẻ xanh có điều kiện?

Thủ tục hiện tại của chúng tôi nhằm giúp nhà đầu tư EB-5 gửi tiền vốn vào tài khoản ký quỹ, khoản vốn này sẽ được giữ cho đến khi đơn yêu cầu I-526 được USCIS chấp thuận hoặc từ chối. Nếu đơn được chấp thuận, số tiền vốn đã gửi sẽ được đầu tư vào chương trình EB-5 và nếu đơn bị từ chối, số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho nhà đầu tư.

Tôi có cần luật sư nhập cư Mỹ để nộp đơn yêu cầu EB-5 của mình hay không?

Tại Hoa Kỳ, luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm rất quan trọng cho những ai muốn nhận thẻ xanh và chương trình EB-5 không phải là một ngoại lệ. Luật sư nhập cư EB-5 giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thông qua thủ tục phức tạp khi nhận thẻ xanh theo điều kiện, thẻ xanh thường trú, và sau đó là nhập quốc tịch. Đặc khu Khuyến khích Đầu tư sẽ cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho đơn xin của nhà đầu tư nộp cho USCIS, và nhà đầu tư phải làm việc với luật sư để tiến hành thủ tục nhập cư. Thêm vào đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm trả phí pháp lý và chi phí liên quan đến luật sư.

Vợ/chồng và con tôi có đượclấythẻ xanhHoa Kỳriênghay không?

Nhà đầu tư và thành viên gia đình trực hệ như vợ/chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi có thể nộp đơn xin visa và tình trạng cư trú. Do đó, khi đơn yêu cầu I-526 của nhà đầu tư được chấp thuận, gia đình trực hệ của nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ visa cá nhân và tình trạng cư trú của họ.

Vấn đề thường gặp nhất khi nộp đơn vào Chương trình EB-5 là gì?

Vấn đề thường gặp nhất khi nhà đầu tư nộp đơn cho EB-5 là nguồn vốn đầu tư. USCIS kiểm tra nguồn vốn đầu tư được nhà đầu tư sử dụng cho dự án EB-5 và xem xét liệu nguồn vốn đó có được lấy từ nguồn hợp pháp và được ghi chép đầy đủ hay không.

Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ làm việc với nhà đầu tư để cùng nhau nộp đơn yêu cầu I-526.

Nếu đơn yêu cầu I-526 của tôi bị USCIS từ chối tôi có được nhận lại tiền gửi của mình hay không?

Đúng vậy, nếu đơn yêu cầu I-526 của nhà đầu tư bị từ chối, vốn đầu tư được gửi sẽ được trả lại cho nhà đầu tư.

Tình trạng Cư trú Thường trú Theo điều kiện là gì?

Rào cản lớn đầu tiên là sự chấp thuận đơn yêu cầu I-526. Sau khi đơn được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ được lên lịch hẹn phỏng vấn và cấp visa, và tình trạng cư trú thường trú theo điều kiện được cấp cho nhà đầu tư và gia đình trực hệ của nhà đầu tư.

Tình trạng Cư trú thường trú theo điều kiện là tình trạng cư trú hoàn chỉnh hạn trong 2 năm. Các cá nhân CPR có toàn quyền của một công dân Hoa Kỳ (tức quyền pháp lý và việc làm) ngoại trừ việc bầu cử trong các buổi bầu cử thông thường.

Để loại bỏ điều kiện 2 năm, nhà đầu tư phải nộp đơn yêu cầu I-829 trước ngày hết hạn. Đơn yêu cầu I-829 là bản đánh giá tạo việc làm của dự án nhận quỹ đầu tư từ nhà đầu tư. Khi làm việc với Đặc khu Khuyến khích Đầu tư, luật sư sẽ chuẩn bị đơn yêu cầu I-829 cung cấp bằng chứng kiến tạo 10 việc làm. Sau khi Đơn I-829 được phê duyệt, điều kiện sẽ bị loại bỏ và nhà đầu tư sẽ được cấp tình trạng cư trú thường trú.

Nếu tôi đã ở Hoa Kỳ với tình trạng visa khác thì sao?

Nhà đầu tư có thể nộp đơn yêu cầu I-526 dù đang ở nước ngoài hay đang sinh sống tại Hoa Kỳ với tình trạng visa khác. Thủ tục nộp đơn yêu cầu I-526 vẫn như cũ.

Nếu tôi có được tình trạng cư trú theo điều kiện, tôi có phải sống tại Hoa Kỳ không?

Đúng vậy, tình trạng cư trú thường trú hoặc theo điều kiện tại Hoa Kỳ được cấp với mục đích người nộp đơn mong muốn nhập cư tại Hoa Kỳ và duy trì nơi cư trú chính tại Hoa Kỳ.

Tôi có được đi du lịch trong thời gian thực hiện Chương trình EB-5 hay không?

Sau khi nhà đầu tư được cấp tình trạng cư trú thường trú hoặc cư trú theo điều kiện, nhà đầu tư và bất kỳ thành viên gia đình trực hệ có cùng tình trạng cư trú có thể di chuyển ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ không quá 6 tháng.

Nếu một cá nhân có nhu cầu ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ trong hơn 6 tháng, họ có thể nộp đơn xin giấy phép du lịch trong vòng 2 năm (tối đa 3 lần). Giấy phép du lịch này quy định rằng cư dân không được bỏ địa chỉ cư trú tại Hoa Kỳ cả kể khi vắng mặt lâu dài. Tuy nhiên, thời gian ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ gây bất lợi cho yêu cầu sống tại Hoa Kỳ trong 30 tháng để nhập quốc tịch.

Sự khác biệt giữa visa EB-5 và visa E-2 và L1 là gì?

Visa không nhập cư như E-2 hoặc L-1 chỉ cho phép một người và gia đình của họ trong khoảng thời gian hạn chế với các điều kiện nghiêm ngặt. Do đó, các chủ sở hữu visa có thể phải đối mặt với các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn như:

  • Kinh doanh họ mua không đem lại doanh thu đủ hoặc thuê không đủ nhân viên để gia hạn visa thành công.
  • Chủ kinh doanh không đủ trình độ tiếp tục thực hiện kinh doanh.
  • Chủ kinh doanh muốn về hưu nhưng không thể ở lại Hoa Kỳ nếu họ không duy trì kinh doanh.
  • Con của chủ sở hữu đến tuổi 21 sẽ bị trục xuất nếu không có visa.
  • Chủ sở hữu không muốn điều hành kinh doanh nhưng không có lựa chọn khác.

Các loại visa này là các visa tạm thời và chủ sở hữu visa không có đủ điều kiện có được nhiều quyền và đặc quyền cư trú thường trú và theo điều kiện. EB-5 được thiết kế để thiết lập nơi cư trú thường trú và một cơ hội nhập quốc tịch Hoa Kỳ.