Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5

Chương trình ưu đãi việc làm lần thứ 5 (EB-5) là một trong những chương trình việc làm do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ tổ chức (USCIS) tổ chức thực hiện. Chương trình EB-5 dự trữ 10.000 visa mỗi năm cho những người nhập cư mong muốn tới Hoa Kỳ và đầu tư ít nhất 1 triệu đô la Mỹ cho các doanh nghiệp thương mại mới, nhờ vậy tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho cư dân Hoa Kỳ, người dân có địa chỉ thường trú hợp pháp hoặc công ty nước ngoài được ủy quyền tạo công việc.

Chương trình Thử nghiệm Đầu tư Nhập cư và Đặc khu khuyến khích đầu tư

Do kết quả đáng thất vọng của lần  triển khai lần đầu tiên chương trình đầu tư nhập cư EB-5, theo đó, đã dự trữ 300 visa nhập cư mỗi năm, Quốc hội đã ban hành bản sửa đổi chương trình vào ngày 01/10/1993. Đầu tiên. bản sửa đổi tăng lượng visa hàng năm từ 300 lên 3000 và xây dựng chương trình thử nghiệm đặc khu khuyến khích đầu tư. Chương trình thử nghiệm kéo dài 5 năm được gia hạn vài lần. Tổng thống Obama đã ký Bộ luật Phân bổ Bộ An ninh Nội địa năm 2010, mở rộng chương trình thử nghiệm đặc khu khuyến khích đầu tư EB-5 đến ngày 30/09/2012. “Vào năm 2012, Quốc hội đã khẳng định lại cam kết của mình với mô hình đặc khu khuyến khích đầu tư cho đầu tư và tạo việc làm bằng cách xóa bỏ chữ “Thử nghiệm” từ chương trình 20 năm tuổi hiện nay, và thêm 3 năm ủy quyền cho mô hình đặc khu khuyến khích đầu tư cho đến hết tháng 09/2015″(USCIS 2013, PM-602-0083, trang 2).

Đặc khu khuyến khích đầu tư được định nghĩa là một đơn vị kinh tế, nhà nước hoặc tư nhân, liên quan đến sự tăng trưởng về kinh tế, năng suất khu vực cải thiện, tạo việc làm và đầu tư vốn nội địa tăng lên. Một khu vực được chỉ định làm Đặc khu khuyến khích đầu tư bằng cách nộp đơn chi tiết cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Khi một người nhập cư đầu tư thông qua một Đặc khu khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp thương mại mới sẽ không phải trực tiếp thuê 10 nhân công Hoa Kỳ. Thay vào đó, ít nhất 10 công việc sẽ được kiến tạo trực tiếp (tức thông qua việc sử dụng nhà thầu độc lập) hoặc gián tiếp (tức sử dụng một trong các mô hình dự đoán được USCIS phê duyệt).

Hơn thế nữa, khi đầu tư vào Khu vực Việc làm mục tiêu, phải giảm tối thiểu từ 1.050.000 đô la Mỹ xuống còn 800.000 đô la Mỹ.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan liên bang giám sát hoạt động nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ. USCIS hoạt động dưới kiểm soát của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Các dịch vụ do USCIS cung cấp:

  • Quốc tịch (Bao gồm các quy trình liên quan đến Quốc tịch)
  • Nhập cư dành cho thành viên gia đình trực hệ
  • Làm việc tại Hoa Kỳ
  • Xác nhận quyền hợp pháp của cá nhân để làm việc tại Hoa Kỳ (E-Verify)
  • Chương trình nhân đạo
  • Con nuôi
  • Nhập hộ tịch
  • Phả hệ

Phân nhóm theo Việc làm lần thứ 5 (EB-5) được thành lập khi Đạo luật Di trú năm 1990 (“IMMACT 90”) sửa đổi Đạo luật Di trú và Quốc tịch (“INA”).  Tuy nhiên, giữa những năm 1990, rất nhiều công ty không đầu tư đủ vốn đầu tư yêu cầu hoặc thuê đủ số nhân viên cần thiết. USCIS mong muốn ngăn chặn trường hợp lạm dụng chương trình EB-5. Do đó, một số các vụ kiện sau đó đã dẫn đến việc sửa đổi quy định cho Chương trình EB-5. Vào năm 1998, 4 quyết định được ban hành như một tiền lệ cho tương lai của chương trình EB-5: Matter of Soffici, 22 I & N QĐ. 158; Matter of Izumii, 22 I & N QĐ. 169; Matter of Hsiung, 22 I & N QĐ. 201; Matter of Ho, 22 I & N QĐ. 206. Bắt đầu vào 2003, chương trình EB-5 được sửa đổi để bao hàm cả việc xây dựng và hoạt động của Đặc khu khuyến khích đầu tư.

Ban đầu, cơ quan chính phủ muốn thực hiện các nguyên tắc có hiệu lực trở về trước này để khuyến khích người tham gia EB-5 sớm hơn, tuy nhiên vào tháng 05/2001, Tòa án Quận Liên bang đã quy định trong Chang v. United States rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn phân xử mới có hiệu lực trở về trước liên quan đến đơn yêu cầu EB-5 được chấp thuận là không phù hợp. Hơn nữa, vào năm 2003, Tòa Án Appeals Ninth Circuit đã xác nhận quan điểm của tòa án cấp thấp  hơn được ban hành trong Chang v. United States, đã tái khẳng định đơn yêu cầu có hiệu lực trở về trước của các quyết định trước đó năm 1998 là không phù hợp.